ลงนามถวายพระพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรร.บางคล้า โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน