ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์  รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ผู้นำนักศึกษา ให้การต้อนรับคณาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสมาศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์