ป้องกันยาเสพติด

ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์   รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุม มรร.บางคล้า และได้รับเกียรติจากผู้กำกับและข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบางคล้า เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ จัดโดยฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล