ส่งเสริมประชาธิปไตย

งานส่งเสริมประชาธิปไตย หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีและห่างไกลยาเสพติด วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องเรียน อาคารคณะครุศาสตร์ บางคล้า โดยมีนักศึกษาชมรมพลพรรครักประชาธิปไตย ร่วมเป็นวิทยากรจัดฐานการเรียนรู้ และมีนักศึกษาสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรม