อบรมให้ความรู้

ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การอบรมให้ความรู้เรื่อง “จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ” การอบรมให้ความรู้เรื่อง “การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ” และการอบรมให้ความรู้เรื่อง  “ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน” วิทยาการจากสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา               Cr. เพจ Sanooksudsud2