ประชุม กยศ.

ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษากองทุนกู้ยืมเรียนเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายใหม่ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2560 ณ หอประชุม  ชั้น5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของกองทุน กยศ. และรับความรู้จากธนาคารผู้ให้กู้ ร่วมไปถึงปลูกฝังค่านิยมการการชำระคืนหลังสำเร็จการศึกษา โดยมีนักศึกษากองทุนและผู้ปกครองเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

Cr. เพจ Sanooksudsud2